Moja zóna

Prešporská baristická, s. r. o.

Trenčianska 693/34, 821 09 Bratislava
46725822
2023543940
Nemá
nezistený
15.06.2012
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,97
0,76
0,16
228,1 %
-762 €
-3,4 %
2020/2019
N/A
-0,97
-106,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE