Moja zóna

MIMIFIT s. r. o.

Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza
46750584
2023561540
Nemá
nezistený
21.07.2012
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIMIFIT s. r. o.


Štatutári MIMIFIT s. r. o.


Spoločníci MIMIFIT s. r. o.


Predmety podnikania MIMIFIT s. r. o.


Kataster MIMIFIT s. r. o.


Skrátené výkazy MIMIFIT s. r. o.