Moja zóna

SLOTRA, s. r. o.

Pluhová 2, 831 03 Bratislava
46763228
2023573992
Nemá
nezistený
07.08.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOTRA, s. r. o.


Štatutári SLOTRA, s. r. o.


Spoločníci SLOTRA, s. r. o.


Predmety podnikania SLOTRA, s. r. o.


Kataster SLOTRA, s. r. o.


Skrátené výkazy SLOTRA, s. r. o.