Moja zóna

Angiosurgery, s.r.o.

Cintorínska 16, 984 01 Lučenec
46764160
2023563982
Nemá
nezistený
24.07.2012
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,19
-0,31
1,67
38,5 %
-4,97 tis. €
-599,3 %
2020/2019
24,6 tis. €
-40,1 %
2020/2019
-0,19
-951,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE