Moja zóna

Emil Goroľ - KMDD

Hrnčiarska 66, 091 01 Stropkov
46766651
1044150613
Nemá
nezistený
25.07.2012
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A