Moja zóna

ADVO INSOLVENCY, k.s.

Hollého 10, 949 01 Nitra
46772910
2023563916
SK2023563916
2 zamestnanci
26.07.2012
Právne činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,43
1,22
0,54
65 %
11,9 tis. €
591,1 %
2019/2018
50,6 tis. €
3,4 %
2019/2018
0,43
577,4 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE