Moja zóna

Petra Farý

Malá 2, 921 01 Piešťany
46784268
1085325736
SK1085325736
nezistený
01.08.2012
Kadernícke,kozmet.služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A