Moja zóna

Kapustáreň s.r.o.

Poštová 80, 900 27 Bernolákovo
46791108
2023585454
SK2023585454
10-19 zamestnancov
08.08.2012
Spracov.a konz.zemiak.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,16
0,8
0,08
80 %
128 tis. €
9 905,5 %
2020/2019
1,41 mil. €
47,2 %
2020/2019
0,16
8 935 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskKapustáreň s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyKapustáreň s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

SkóringKapustáreň s.r.o.


15,96
0,2
0,11
2,47

Zisk pred zdanenímKapustáreň s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAKapustáreň s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Kapustáreň s.r.o.


Štatutári Kapustáreň s.r.o.


Spoločníci Kapustáreň s.r.o.


Predmety podnikania Kapustáreň s.r.o.


Kataster Kapustáreň s.r.o.


Skrátené výkazy Kapustáreň s.r.o.