Moja zóna

93SPOTS, s. r. o.

Súmračná 20, 821 02 Bratislava
46805362
2023636274
Nemá
nezistený
13.10.2012
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
-0,02
7,46
9,1 %
-84 €
5,6 %
2020/2019
N/A
-0,02
4,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk93SPOTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

Tržby93SPOTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

Skóring93SPOTS, s. r. o.


0,77
0,91
n/a
7,69

Zisk pred zdanením93SPOTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

EBITDA93SPOTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

Koneční uživatelia výhod 93SPOTS, s. r. o.


Štatutári 93SPOTS, s. r. o.


Spoločníci 93SPOTS, s. r. o.


Predmety podnikania 93SPOTS, s. r. o.


Kataster 93SPOTS, s. r. o.


Skrátené výkazy 93SPOTS, s. r. o.