Moja zóna

kWh, s.r.o.

Slávičie údolie 102, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
46825231
2023601591
Nemá
nezistený
18.09.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,02
14,74
6,8 %
-184 €
35,2 %
2020/2019
N/A
-0,01
34,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskkWh, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbykWh, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringkWh, s.r.o.


2,42
0,93
n/a
14,74

Zisk pred zdanenímkWh, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAkWh, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod kWh, s.r.o.


Štatutári kWh, s.r.o.


Spoločníci kWh, s.r.o.


Predmety podnikania kWh, s.r.o.


Kataster kWh, s.r.o.


Skrátené výkazy kWh, s.r.o.