Moja zóna

Lukáš Hlaváč

Záhorácka 32, 901 01 Malacky
46827170
1082377472
Nemá
nezistený
01.09.2012
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A