Moja zóna

JBK TRADE s. r. o.

Záhradnícka 26, 821 08 Bratislava
46841555
2023611018
SK2023611018
nezistený
21.09.2012
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
-0,14
0,06
105 %
10,4 tis. €
136 %
2020/2019
29,7 tis. €
28,4 %
2020/2019
0,01
134,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJBK TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyJBK TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringJBK TRADE s. r. o.


-14,55
-0,05
0,01
0,87

Zisk pred zdanenímJBK TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDAJBK TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod JBK TRADE s. r. o.


Štatutári JBK TRADE s. r. o.


Spoločníci JBK TRADE s. r. o.


Predmety podnikania JBK TRADE s. r. o.


Kataster JBK TRADE s. r. o.


Skrátené výkazy JBK TRADE s. r. o.