Moja zóna

WIFINET Services, s.r.o.

Š. Moyzesa 1006/7, 960 01 Zvolen
46872485
2023632391
Nemá
1 zamestnanec
07.11.2012
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,35
0,05
82,4 %
3,15 tis. €
2 102,1 %
2020/2019
34 tis. €
-7,3 %
2020/2019
0,06
1 566,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE