Moja zóna

Bc. Patrícia Karvaiová

Hviezdoslavova 19, 925 72 Selice
46874593
1078082368
Nemá
1 zamestnanec
01.10.2012
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A