Moja zóna

WayPoint s. r. o.

Lesná 4001/13, 921 01 Banka
46881123
2023651894
SK2023651894
1 zamestnanec
30.11.2012
Služ.webového portálu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,07
0,16
81,7 %
1,58 tis. €
-86,6 %
2020/2019
26,2 tis. €
-8,5 %
2020/2019
0,01
-87,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskWayPoint s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyWayPoint s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringWayPoint s. r. o.


2,17
0,18
0,91
0,47

Zisk pred zdanenímWayPoint s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAWayPoint s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod WayPoint s. r. o.


Štatutári WayPoint s. r. o.


Spoločníci WayPoint s. r. o.


Predmety podnikania WayPoint s. r. o.


Kataster WayPoint s. r. o.


Skrátené výkazy WayPoint s. r. o.