Moja zóna

Invents.sk s.r.o.

Trnavská 5, 902 01 Pezinok
46905715
2023635141
SK2023635141
1 zamestnanec
08.11.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,32
0,35
10,56
9 %
14,7 tis. €
95,3 %
2020/2019
38,7 tis. €
3,1 %
2020/2019
0,32
29 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE