Moja zóna

Zuzana Sabová

Sliváš II. 348, 951 32 Horná Kráľová
46922172
1072642263
Nemá
nezistený
19.11.2012
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A