Moja zóna

JUDOR s.r.o.

Košická 38/16, 945 01 Komárno
46928146
2023668097
Nemá
nezistený
05.12.2012
Nešp.veľkoob.s potravin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JUDOR s.r.o.


Štatutári JUDOR s.r.o.


Spoločníci JUDOR s.r.o.


Predmety podnikania JUDOR s.r.o.


Kataster JUDOR s.r.o.


Skrátené výkazy JUDOR s.r.o.