Moja zóna

Mária Galbová - Secondhandbazár

Záhradná 13, 900 66 Vysoká pri Morave
46936556
1085377007
Nemá
nezistený
01.12.2012
Maloobchod s použit.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A