Moja zóna

LK real Building, s.r.o.

Betliarska 22, 851 07 Bratislava
46961313
2023679526
Nemá
nezistený
19.01.2013
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,02
0,29
74,1 %
3,47 tis. €
-94,6 %
2018/2017
987 tis. €
8,9 %
2018/2017
0,01
-94,6 %
2018/2017
1,17 mil. €
-66 %
2017/2016
N/A

ZiskLK real Building, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyLK real Building, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringLK real Building, s.r.o.


31,43
0,26
0,44
1,28

Zisk pred zdanenímLK real Building, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDALK real Building, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod LK real Building, s.r.o.


Štatutári LK real Building, s.r.o.


Spoločníci LK real Building, s.r.o.


Predmety podnikania LK real Building, s.r.o.


Kataster LK real Building, s.r.o.


Skrátené výkazy LK real Building, s.r.o.