Moja zóna

Pohronie farma, s.r.o.

Kosorín 49, 966 24 Janova Lehota
46973311
2023674884
SK2023674884
nezistený
11.01.2013
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,18
0,19
25,18
3,9 %
4,15 tis. €
-1,3 %
2020/2019
N/A
0,18
44 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE