Moja zóna

SLOVAN MARKETING, s. r. o.

Odbojárov 9, 831 04 Bratislava
46993479
2023696477
SK2023696477
nezistený
29.01.2013
Podpor.scénické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,01
0,7 %
-398 €
77,5 %
2020/2019
56,5 tis. €
-74,1 %
2020/2019
-0
77,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSLOVAN MARKETING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbySLOVAN MARKETING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringSLOVAN MARKETING, s. r. o.


0,99
0,99
n/a
0,01

Zisk pred zdanenímSLOVAN MARKETING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDASLOVAN MARKETING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod SLOVAN MARKETING, s. r. o.


Štatutári SLOVAN MARKETING, s. r. o.


Spoločníci SLOVAN MARKETING, s. r. o.


Predmety podnikania SLOVAN MARKETING, s. r. o.


Kataster SLOVAN MARKETING, s. r. o.


Skrátené výkazy SLOVAN MARKETING, s. r. o.