Moja zóna

Štefánia Banduričová

Kalinčiakova 17, 091 01 Stropkov
46996419
Nemá
nezistený
14.01.2013
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A