Moja zóna

Quimilock Central Europe, s. r. o.

Stromová 13, 831 01 Bratislava
47037423
2023750080
SK2023750080
1 zamestnanec
13.04.2013
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
-0,43
0,13
85,8 %
-42,7 tis. €
-268,2 %
2020/2019
328 tis. €
-39,7 %
2020/2019
-0,06
-303,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE