Moja zóna

ALSO SK s.r.o.

Kostlivého 16, 821 03 Bratislava
47038951
Nemá
nezistený
28.02.2013
Spracúv.bezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A