Moja zóna

DBS Group s. r. o.

Rubínová 46, 831 52 Bratislava
47042575
2023711393
SK2023711393
nezistený
27.02.2013
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-25,78
1,94
0,07
1 430,6 %
-11,4 tis. €
-514,9 %
2020/2019
8,69 tis. €
-77,2 %
2020/2019
-25,78
-16 309,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDBS Group s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyDBS Group s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringDBS Group s. r. o.


-1,17
-13,31
n/a
0,07

Zisk pred zdanenímDBS Group s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDADBS Group s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod DBS Group s. r. o.


Štatutári DBS Group s. r. o.


Spoločníci DBS Group s. r. o.


Predmety podnikania DBS Group s. r. o.


Kataster DBS Group s. r. o.


Skrátené výkazy DBS Group s. r. o.