Moja zóna

ZRP s. r. o.

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
47046180
2023720138
SK2023720138
nezistený
06.03.2013
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,28
0,39
2,21
27,6 %
22,2 tis. €
48,1 %
2020/2019
97,5 tis. €
-12,7 %
2020/2019
0,28
96 %
2020/2019
90,1 tis. €
N/A

ZiskZRP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

TržbyZRP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringZRP s. r. o.


n/a
0,72
0,16
3,62

Zisk pred zdanenímZRP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDAZRP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ZRP s. r. o.


Štatutári ZRP s. r. o.


Spoločníci ZRP s. r. o.


Predmety podnikania ZRP s. r. o.


Kataster ZRP s. r. o.


Skrátené výkazy ZRP s. r. o.