Moja zóna

Ľuboslav Čabala

091 01 Tisinec
47061723
1085446637
Nemá
0 zamestnancov
01.04.2013
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A