Moja zóna

Július Jančovič

925 83 Žihárec
47071991
Nemá
nezistený
11.03.2013
Demolácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A