Moja zóna

A & K, s.r.o.

Dom služieb 129, 962 71 Dudince
47103001
2023740862
Nemá
nezistený
09.04.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
-0,05
1,28
210,1 %
60 €
104,8 %
2020/2019
30,7 tis. €
0,5 %
2020/2019
0,06
104,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE