Moja zóna

Dafée, s. r. o. v likvidácii

Považská 1980/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47107375
2023748991
Nemá
nezistený
17.04.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskDafée, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 €
400 €
200 €
0 €

TržbyDafée, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

SkóringDafée, s. r. o. v likvidácii


n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímDafée, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

EBITDADafée, s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

Koneční uživatelia výhod Dafée, s. r. o. v likvidácii


Štatutári Dafée, s. r. o. v likvidácii


Spoločníci Dafée, s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania Dafée, s. r. o. v likvidácii


Kataster Dafée, s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy Dafée, s. r. o. v likvidácii