Moja zóna

Helios Trade s.r.o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
47108878
2023748694
Nemá
nezistený
12.04.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-19,93
7,22
0,27
376,1 %
-5,16 tis. €
-831,6 %
2015/2014
55,5 tis. €
-19,93
-18 067,8 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskHelios Trade s.r.o.


2014
2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyHelios Trade s.r.o.


2014
2015
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringHelios Trade s.r.o.


-0,14
-2,76
n/a
0,27

Zisk pred zdanenímHelios Trade s.r.o.


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €

EBITDAHelios Trade s.r.o.


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Helios Trade s.r.o.


Štatutári Helios Trade s.r.o.


Spoločníci Helios Trade s.r.o.


Predmety podnikania Helios Trade s.r.o.


Kataster Helios Trade s.r.o.


Skrátené výkazy Helios Trade s.r.o.