Moja zóna

Energo poradenská s. r. o.

900 67 Láb
47145978
2023772124
Nemá
nezistený
07.05.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
8,75
10 %
-69 €
87 %
2019/2018
N/A
-0,01
87 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskEnergo poradenská s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyEnergo poradenská s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringEnergo poradenská s. r. o.


1,08
0,9
n/a
9,98

Zisk pred zdanenímEnergo poradenská s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAEnergo poradenská s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Energo poradenská s. r. o.


Štatutári Energo poradenská s. r. o.


Spoločníci Energo poradenská s. r. o.


Predmety podnikania Energo poradenská s. r. o.


Kataster Energo poradenská s. r. o.


Skrátené výkazy Energo poradenská s. r. o.