Moja zóna

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147
2021048865
Nemá
10-19 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
196 tis. €