Moja zóna

OPUS LIGNEUM s.r.o.

Rybárska 3, 911 01 Trenčín
47153881
2023779461
Nemá
nezistený
15.05.2013
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,14
0,63
73,3 %
716 €
3,65 tis. €
0,04
N/A
N/A

ZiskOPUS LIGNEUM s.r.o.


2014
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €

TržbyOPUS LIGNEUM s.r.o.


2014
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringOPUS LIGNEUM s.r.o.


1,05
0,27
1,92
1,12

Zisk pred zdanenímOPUS LIGNEUM s.r.o.


2014
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €

EBITDAOPUS LIGNEUM s.r.o.


2014
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod OPUS LIGNEUM s.r.o.


Štatutári OPUS LIGNEUM s.r.o.


Spoločníci OPUS LIGNEUM s.r.o.


Predmety podnikania OPUS LIGNEUM s.r.o.


Kataster OPUS LIGNEUM s.r.o.


Skrátené výkazy OPUS LIGNEUM s.r.o.