Moja zóna

ELETTARIA s. r. o.

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
47159014
2023768978
Nemá
nezistený
11.05.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ELETTARIA s. r. o.


Štatutári ELETTARIA s. r. o.


Spoločníci ELETTARIA s. r. o.


Predmety podnikania ELETTARIA s. r. o.


Kataster ELETTARIA s. r. o.


Skrátené výkazy ELETTARIA s. r. o.