Moja zóna

TMN, s.r.o.

Gorkého 29, 986 01 Fiľakovo
47171073
2023780022
SK2023780022
5-9 zamestnancov
04.06.2013
Turistické ubytovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,06
0,99
17,6 %
-11 tis. €
-588,8 %
2020/2019
67,7 tis. €
-46,4 %
2020/2019
-0,05
-563,4 %
2020/2019
7,18 tis. €
-15,9 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE