Moja zóna

Roman Vizváry

900 68 Plavecký Štvrtok
47189274
Nemá
nezistený
01.06.2013
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A