Moja zóna

Money Service SK, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava
47195681
2023801516
Nemá
nezistený
14.06.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
-9,53
0,11
100,9 %
10,7 tis. €
1 866,1 %
2017/2016
104 tis. €
70,5 %
2017/2016
0,08
1 488,7 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskMoney Service SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyMoney Service SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringMoney Service SK, s.r.o.


n/a
-0,01
0,66
1,09

Zisk pred zdanenímMoney Service SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAMoney Service SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Money Service SK, s.r.o.


Štatutári Money Service SK, s.r.o.


Spoločníci Money Service SK, s.r.o.


Predmety podnikania Money Service SK, s.r.o.


Kataster Money Service SK, s.r.o.


Skrátené výkazy Money Service SK, s.r.o.