Moja zóna

Jokes, s.r.o.

Cintorínska 123/55, 968 01 Nová Baňa
47202734
2023827498
Nemá
nezistený
13.08.2013
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
-7 €
56,3 %
2020/2019
22,5 tis. €
-4,6 %
2020/2019
-0
56,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE