Moja zóna

MR STAVBY spol. s r.o.

SNP 89/4, 956 41 Uhrovec
47219092
2023811031
SK2023811031
nezistený
26.06.2013
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,03
0,01
80,5 %
555 €
-94 %
2020/2019
63,9 tis. €
18 %
2020/2019
0,01
-95,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMR STAVBY spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyMR STAVBY spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringMR STAVBY spol. s r.o.


3,18
0,2
0,25
1,24

Zisk pred zdanenímMR STAVBY spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDAMR STAVBY spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod MR STAVBY spol. s r.o.


Štatutári MR STAVBY spol. s r.o.


Spoločníci MR STAVBY spol. s r.o.


Predmety podnikania MR STAVBY spol. s r.o.


Kataster MR STAVBY spol. s r.o.


Skrátené výkazy MR STAVBY spol. s r.o.