Moja zóna

Miriama Lehocká - MUMAX

Letná 5A, 091 01 Stropkov
47228962
1071163698
Nemá
1 zamestnanec
20.06.2013
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A