Moja zóna

INLOGIS IV s. r. o.

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47234652
2023292700
SK7020000526
nezistený
17.06.2011
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-0,16
0,21
0,5 %
-665 tis. €
-3,6 %
2020/2019
N/A
-0,16
-1,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskINLOGIS IV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €

TržbyINLOGIS IV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringINLOGIS IV s. r. o.


n/a
0,99
n/a
3,54

Zisk pred zdanenímINLOGIS IV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €

EBITDAINLOGIS IV s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod INLOGIS IV s. r. o.


Štatutári INLOGIS IV s. r. o.


Spoločníci INLOGIS IV s. r. o.


Predmety podnikania INLOGIS IV s. r. o.


Kataster INLOGIS IV s. r. o.


Skrátené výkazy INLOGIS IV s. r. o.