Moja zóna

ANADYR s. r. o.

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
47239034
2023526692
Nemá
nezistený
31.05.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ANADYR s. r. o.


Štatutári ANADYR s. r. o.


Spoločníci ANADYR s. r. o.


Predmety podnikania ANADYR s. r. o.


Kataster ANADYR s. r. o.


Skrátené výkazy ANADYR s. r. o.