Moja zóna

Podunajská konkurzná k.s.

1. mája 6, 943 60 Nána
47245808
2023694035
Nemá
1 zamestnanec
01.02.2013
Právne činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,24
2,81
0,8
91,5 %
2,05 tis. €
-35,2 %
2020/2019
33,6 tis. €
67,7 %
2020/2019
0,24
-27,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE