Moja zóna

MAGNIFICA s.r.o.

Šustekova 51, 851 04 Bratislava
47248092
2023759760
Nemá
nezistený
01.05.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAGNIFICA s.r.o.


Štatutári MAGNIFICA s.r.o.


Spoločníci MAGNIFICA s.r.o.


Predmety podnikania MAGNIFICA s.r.o.


Kataster MAGNIFICA s.r.o.


Skrátené výkazy MAGNIFICA s.r.o.