Moja zóna

MAXEL TRADE s.r.o.

Konventná ulica 625/7, 811 03 Bratislava
47248106
Nemá
nezistený
01.05.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAXEL TRADE s.r.o.


Štatutári MAXEL TRADE s.r.o.


Spoločníci MAXEL TRADE s.r.o.


Predmety podnikania MAXEL TRADE s.r.o.


Kataster MAXEL TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy MAXEL TRADE s.r.o.