Moja zóna

Geoterm 14 s.r.o.

Dúbravská cesta 3, 841 01 Bratislava
47252189
Nemá
nezistený
04.12.2013
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Geoterm 14 s.r.o.


Štatutári Geoterm 14 s.r.o.


Spoločníci Geoterm 14 s.r.o.


Predmety podnikania Geoterm 14 s.r.o.


Kataster Geoterm 14 s.r.o.


Skrátené výkazy Geoterm 14 s.r.o.