Moja zóna

RDTL Invest, s. r. o.

časť Turá Lúka 195, 907 03 Myjava
47253673
2024029711
Nemá
nezistený
12.02.2014
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0,03
0,27
96,1 %
-84 €
5,6 %
2020/2019
N/A
-0
21,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskRDTL Invest, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €

TržbyRDTL Invest, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringRDTL Invest, s. r. o.


0,61
0,04
n/a
1,26

Zisk pred zdanenímRDTL Invest, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
-84 €
-86 €
-88 €
-90 €
-92 €

EBITDARDTL Invest, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod RDTL Invest, s. r. o.


Štatutári RDTL Invest, s. r. o.


Spoločníci RDTL Invest, s. r. o.


Predmety podnikania RDTL Invest, s. r. o.


Kataster RDTL Invest, s. r. o.


Skrátené výkazy RDTL Invest, s. r. o.