Moja zóna

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

SNP 56/2130, 934 01 Levice
47254831
2024102575
SK2024102575
nezistený
18.06.2014
Právne činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,97
1,01
96,1 %
7,02 tis. €
-33,4 %
2020/2019
33 tis. €
-49,5 %
2020/2019
0,04
-85,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE